Oftalmologiya

DÜNYAYA AÇILAN PƏNCƏRƏ; GÖZ

BEYNƏLXALQ STANDARTLARDA VƏ YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT…

Medipol Universitet Xəstəxanası Göz Xəstəlikləri elm sahəsi,gözün bütün bölmələrində təqdim etdiyi yüzlərlə müxtəlif müalicə üsulu ilə,göz sağlamlığına aid bütün problemləri uğurla həll edir.

Medipol Universitet Xəstəxanası Göz Xəstəlikləri elm sahəsi,göz xəstəlikləri sahəsində dünyadakı elmi və texnoloji inkişafları yaxından izləyərək xəstələrə dünya standartlarında və yüksək keyfiyyətdə xidmət göstərir.

Bölmədə,xəstə məlumatları və müayinə qeydləri ən inkişaf etmiş proqramlarda kompyuter mühitində saxlanılır.Bunun sayəsində xəstələr daha sonrakı müraciətlərində bütün köhnə məlumat və qeydləri əldə etmək mümkündür.

XİDMƏT GÖSTƏRƏN SAHƏLƏR

  • Ümumi göz müayinəsi
  • Kataraktaa cərrahiyyəsi
  • Refraktiv cərrahiyyə
  • Retina xəstəlikləri və cərrahiyyəsi (Vitrektomiya)
  • Qlaukoma müalicəsi (göz təzyiqi)
  • Çəplik və uşaq göz xəstəlikləri müalicəsi
  • Kornea xəstəlikləri və kornea nəqli
  • Estetik göz (Okuloplastika)
  • Üveit